06 – 17 91 08 35 info@westfrieseuitdaging.nl

Werkwijze

De formule is simpel, maar sterk. Verzoeken van maatschappelijke organisaties komen binnen bij het team van de Westfriese Uitdaging. Al deze aanvragen worden voorgelegd tijdens de bijeenkomst van de Matchgroep. Als de aanvraag wordt geaccepteerd, wordt gekeken aan welk bedrijf het verzoek wordt gedaan om mee te werken aan het project.

Daarnaast komt er regelmatig aanbod binnen van bedrijven die hun maatschappelijk betrokken ondernemerschap willen vormgeven. Voor deze bedrijven wordt een passende vraag vanuit het maatschappelijk veld gezocht.

Naast het actief bemiddelen tussen maatschappelijke organisaties en het Westfriese bedrijfsleven via de Matchgroep, werkt de Westfriese Uitdaging nauw samen met Vrijwilligerspunt als het gaat over de Expertbank en de Westfriese Beursvloer.

Met het realiseren van matches slaat de Westfriese Uitdaging bruggen tussen het maatschappelijk veld en het bedrijfsleven.