06 – 22 85 08 55 info@westfrieseuitdaging.nl

Wie kan ons op 6, 7 en 8 maart 2020 tafels en stoelen lenen?

08-10-2019MatchgroepVraagOpen
Op 6, 7 en 8 maart 2020 vindt het 5e West-Fries International Darts plaats.

Wij zijn op zoek naar ongeveer 25 tafels en 50 stoelen welke we kunnen gebruiken tijdens het evenement.