06 – 17 91 08 35 info@westfrieseuitdaging.nl

we willen graag een eigen website

06-06-2017BeursvloerVraagGerealiseerd
Onze seniorenvereniging heeft ongeveer 200 leden. Onze doelgroep zijn 50plussers uit de gemeente Medemblik. Deze leden ontvangen een maandelijks ledenblad, een deel daarvan gaat via de mail een ander deel via de post.
Een website is aanvullend op het ledenblad. We brengen mensen op de hoogte van activiteiten en verwijzen door naar sites en artikelen in de media die voor onze leden van belang kunnen zijn. De site moet meer achtergronden geven over de artikelen in het ledenblad. Ook moet de site de vindbaarheid van de vereniging en de activiteiten vergroten.
Binnen onze vereniging is het niet gelukt iemand te vinden die ons kan helpen een site op te bouwen en ons te leren hoe de site up-to-date te houden.
Helpt u ons?