06 – 22 85 08 55 info@westfrieseuitdaging.nl

driewieler voor Oekraïense vrouw met lich. beperkingen

02-08-2022VraagOpen
Oudere Oekraïense vrouw wil graag driewieler voor volwassenen.
Ze kan zich dan zelfstandig in de omgeving van de opvang locatie verplaatsen.