06 – 17 91 08 35 info@westfrieseuitdaging.nl

Donaties MicroSoft Covid-19 fonds

22-06-2020managerAanbodGerealiseerd
We hebben de volgende organisaties een donatie mogen toekennen:

 • Vrijwilligerspunt WF - aanschaf Coronaschermen tbv vervoersvrijwilligers

 • Stoommachine Museum - aanpassingen museum

 • Kasteel Radboud - aanpassingen locatie

 • Museumboerderij Westfrisia - realiseren buitenlocatie

 • VV Always Forward - aanpassingen locatie

 • Sportservice West Friesland - beweegtasjes jeugd

 • Vakantiespeelweek - alternatief vakantieprogramma opzetten

 • Regiegroep Gelijke Kansen WF - Summer School

 • Leer Werkbedrijf Oostereiland - vaartochten voor getroffen gezinnen

 • Westfriese Bibliotheek  - aanschaf nieuwe materialen

 • St. Philadelphia - realiseren buiten locatie

 • Speeltuinvereniging Kindervreugd - openhouden speeltuin

 • Kaasmarkt Hoorn - optreden op (zorg)locaties