06 – 22 85 08 55 info@westfrieseuitdaging.nl

Vijf jaar Westfriese Uitdaging!

Vijf jaar Westfriese Uitdaging!

De Westfriese Uitdaging viert dit jaar haar vijfjarig jubileum! In die tijd is er bijna 700 keer een succesvolle verbinding gelegd tussen een maatschappelijke organisatie en een bedrijf uit de regio West-Friesland. Door die verbindingen kunnen verenigingen of stichtingen blijven bestaan en mooie evenementen organiseren, die van betekenis zijn voor de inwoners van onze gemeenschap. Het bedrijfsleven in West-Friesland en de zeven gemeentes zien hier de toegevoegde waarde van in en leveren graag een bijdrage, waardoor ze samen bijdragen aan een mooier West-Friesland.

West-Friesland mag trots zijn. Het is niet alleen een bijzonder gebied door de aanwezigheid van een sterke, lokale, onderlinge verbondenheid, maar ook een gebied waar de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties gezamenlijk iets realiseren. Vijf jaar na de start heeft de Westfriese Uitdaging zijn belang bewezen. Een uitgebreid ‘bemiddelingsbureau’ waar materialen, menskracht, expertise en middelen vanuit het bedrijfsleven de vele sociaal-maatschappelijke organisaties bereiken. Daarom zijn er in vijf jaar tijd ruim 700 matches ontstaan.

Dit is voor deze sociaal-maatschappelijke organisaties van groot belang, omdat zij geconfronteerd worden met ingrijpende bezuinigingen. Door deze ondersteuning kunnen zij hun belangrijke werk in West-Friesland blijven doen, namelijk het in stand houden van de sociale cohesie in onze steden en dorpen.

Maar er is meer dan alleen een succesvolle Westfriese Uitdaging. Er is een mooi netwerk ontstaan van gemeenten, bedrijfsleven, Vrijwilligerspunt WF en Westfriese Uitdaging waardoor de vele verenigingen en stichtingen steeds makkelijker hun plannen kunnen realiseren.

Om dit jubileum te vieren, brengen we dit jaar een speciaal en feestelijk jubileummagazine uit. Dit nieuwe magazine staat vol met voorbeelden van mooie projecten, alle matches, de Uitdaging XL en onze trotse partners. Het eerste magazine wordt op donderdag 6 juni overhandigd aan onze voorzitter Tom van Roon van de Rabobank. Het magazine ligt vanaf nu op alle gemeentehuizen in de regio en is gratis op te halen.

Klik hier om door ons magazine te bladeren

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *