06 – 17 91 08 35 info@westfrieseuitdaging.nl

HEDDES BOUW & ONTWIKKELING VERBINDT ZICH AAN DE WESTFRIESE UITDAGING

Met de ondertekening van de overeenkomst door Niels Doodeman, directeur Heddes Bouw & Ontwikkeling met Ronald Bleeker, bestuursvoorzitter van de Westfriese Uitdaging is een samenwerking bezegeld voor een periode van 3 jaar.

‘Ik ben trots me aan de Westfriese Uitdaging te mogen committeren’ aldus Niels Doodeman. ‘Het biedt Heddes de kans om met alle kennis en kunde die aanwezig is zich ook buiten de bestaande projecten in te zetten voor Westfriesland, de regio waar we ons zeer verbonden mee voelen. Waar onze roots liggen, waar we project realiseren en waar veel van onze werknemers wonen.’

21 22 Ondertekening foundercontract Heddes WFU 1