06 – 22 85 08 55 info@westfrieseuitdaging.nl

Matchgroep

De Matchgroep bestaat uit een aantal ‘oude rotten’ en ‘jonge honden’ uit het bedrijfsleven, die zich allen op vrijwillige basis inzetten. Deze ‘oude rotten’ zijn senior medewerkers en directeuren met een groot netwerk. ‘Jonge honden’ zijn jonge directieleden, zelfstandige ondernemers en werknemers die hun tijd inzetten om matches uit te voeren. Deze Matchgroep stimuleert het Westfriese bedrijfsleven om Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in de praktijk te brengen.

Wat doen ze precies?

Aanvragen van stichtingen en verenigingen worden besproken tijdens een Matchgroepoverleg. Na het overleg gaan we aan de slag om een oplossing te vinden voor de vraag. Als dit gelukt is noemen we dit een gerealiseerde match.

De Matchgroep komt vier keer per jaar bijeen om de nieuw binnen gekomen aanvragen en ontwikkelingen te bespreken.