06 – 22 85 08 55 info@westfrieseuitdaging.nl

Heddes Bouw & Ontwikkeling plaatst met leerlingen van Espeq een tussenwand bij het bijeneducatiecentrum in Hoorn

Wat kan ik als maatschappelijke organisatie doen?

Als stichting of vereniging kunt u een aanvraag indienen voor ondersteuning bij uw maatschappelijk werk. Bijvoorbeeld een aanvraag in het kader van een speciale avond of project. Of misschien wilt u een aanvraag doen bij één van onze vaste lopende projecten, zoals bijvoorbeeld de Spullenbank.

Soms bent u als maatschappelijke organisatie niet alleen ontvanger, maar kunt u ook aanbieder zijn. Bijvoorbeeld als u aangeboden materiaal door wilt spelen naar andere stichtingen en/of verenigingen. Dat horen wij ook graag van u!

De matchgroep komt op 24 maart 2020 weer bij elkaar.
Dien hier een aanvraag in!

Vraag & Aanbod aanmelden

  • Geef hier aan of u een vraag wilt stellen of dat u iets wilt aanbieden.
  • Vul hier een korte titel in die uw vraag of aanbod omschrijft
  • Beschrijf hier wat u wilt aanbieden of wat uw vraag is. Vermeld hierin GEEN bedrijfs- en persoonsgegevens.
  • U kunt hier een afbeelding uploaden die past bij uw vraag of aanbod.
  • Namens welk bedrijf of organisatie meld u aan?
  • Op welk e-mailadres kan de uitdaging contact met u opnemen? Tevens ontvangt u een bevestiging van deze aanmelding op dit e-mailadres.
  • Op welk telefoonnummer kan de uitdaging contact met u opnemen?
  • Uw gegevens worden met zorg behandeld. Lees hierover alles in ons privacystatement.