Matchgroep
Vraag / Aanbod
Status: open

Zijn er bedrijven die ons kunnen helpen met basiswerkzaamheden bij het vernieuwen van ons bezoekerscentrum?

Omschrijving

Wij zoeken een match met bedrijven die kunnen helpen met:
– schilderwerk, plafond en muren
– sloopwerk, rasterwerk verwijderen
– vloer vernieuwen; tapijt verwijderen, tegels verwijderen, marmoleum leggen

Match informatie

Aanvraagdatum 02-10-2017
AanvragerStichting MAK Blokweer

Extra gegevens

Contactgegevens
Naam organisatie Stichting MAK Blokweer
Missie van de organisatie MAK Blokweer is een regionaal opererend natuur, milieu kennis- en doecentrum dat hoogwaardige dienstverlening biedt op een bijzondere plek in het hart van de gemeente Hoorn in een unieke omgeving.MAK staat voor duurzaamheid. Duurzaamheid begint bij verbondenheid en betrokkenheid met de directe (natuurlijke) omgeving en daarom wordt bevorderd dat de bewoners zich bewust zijn van de consequenties van hun gedrag op natuur, milieu en landschap. MAK staat ten dienste van jong en oud, individu en groep en spant zich in om de unieke omgeving waaruit ze haar activiteiten ontplooit te behouden en optimaal te benutten.Onze visieMAK Blokweer wil een netwerkorganisatie zijn en in samenwerking met anderen kwalitatief hoogwaardige activiteiten aanbieden en haar faciliteiten beschikbaar stellen zodat bewustwording van en inzicht in landschap, natuur en cultuurhistorische waarden bij bewoners van Hoorn en omgeving worden bevorderd. Laagdrempeligheid, professionaliteit en kwaliteit staan centraal bij het leveren van diensten aan doelgroepen (kinderen, volwassenen, bedrijven en instellingen, scholen, gemeenten). Het natuurpark Blokweer (en de natuurspeeltuin) is hierbij van grote betekenis.
Vraag Zijn er bedrijven die ons kunnen helpen met basiswerkzaamheden bij het vernieuwen van ons bezoekerscentrum?
Uw vraag Wij zoeken een match met bedrijven die kunnen helpen met:- schilderwerk, plafond en muren- sloopwerk, rasterwerk verwijderen- vloer vernieuwen; tapijt verwijderen, tegels verwijderen, marmoleum leggen
Op welke doelgroep(en) richt u zich? Wij ontvangen jaarlijks rond 30.000 bezoekers waarvan ruim 5000 leerlingen uit het basisonderwijs, BSO groepen en dagbestedingsgroepen. De vernieuwing van ons interieur zal voor hen allemaal praktischer zijn. Het wordt helemaal van deze tijd, bezoekers zullen zich nog meer thuis voelen.
Hoeveel leden/bezoekers heeft u? Er werken ca. 90 vrijwilligers mee om het MAK draaiende te houden, wij ontvangen ca. 30.000 bezoekers per jaar
Andere betrokken organisaties De gemeente Hoorn wil bijdragen, we zijn in overleg met hen.Bureau het Grote Oost gaat een deel van de fondsenwerving doen.We zullen in een later stadium een crowdfundingsactie starten. Daarnaast zoeken we samenwerking met ESPEQ en Reinwardt academie, voor stagairs en/of leer-werkplekken.
Heeft u geld nodig om uw doel te realiseren? Denk dan aan crowdfunding. Kijk op www.hetluktons.nl voor meer informatie
Captcha