Matchgroep, Spullenbank
Vraag / Aanbod
Status: gerealiseerd

Inrichten en onderhouden van schooltuinen door basisschoolleerlingen samen met verstandelijk beperkte kinderen/volwassenen.

Omschrijving

Deel van het schoolplein wordt ingericht als schooltuin. Hier wil de school samenwerken met cliënten van Leekerweide. Schooltuin moet volledig worden ingericht.

Match met
Heimans trottoirbanden
Heimans grond
Fa. Out vervoer grond

Match informatie

Aanvraagdatum 15-05-2017
AanvragerMontessorischool De Flierefluiter

Extra gegevens

Naam organisatie Montessorischool De Flierefluiter
Missie van de organisatie We zijn een basisschool.Onze missie is voor ieder kind een veilig plek te bieden waar zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en gelukkig kunnen zijn.daarbij willen wij ook de samenleving naar de school toe halen. zo willen wij gaan samenwerken met verstandelijk beperkte medeburgers.
Vraag inrichten en onderhouden van schooltuinen door basisschoolleerlingen samen met verstandelijk beperkete kinderen/volwassenen.
Uw vraag in de zomer vakantie wordt ons schoolplein opgeknapt. we willen er een schoolpark van maken. Nu is het schoolplein vooral veel stoeptegels. de kinderen komen daardoor niet goed tot spel. we gaan het schoolplein meer groen geven en creëren plekken waar kinderen kunnen ontspannen of juist hun bewegingsbehoefte kwijt kunnen. op een van de plekken willen we schooltuintjes creëren. het lijkt ons geweldig om mensen met een verstandelijke handicap bij onze schoolgemeenschap te betrekken. de schooltuinen kunnen daar voor benut worden. wanneer wij ondersteund worden bij het opzetten van het plan, het uitvoeren ervan en financiële/materiële steun krijgen hopen wij een prachtig voorbeeld te worden van inclusie in het onderwijs.we kunnen dit niet zonder steun en hulp, alleen opzetten.recent hebben wij een sponsorloop georganiseerd om geld bijeen te krijgen voor ons schoolplein. .vlak voor de zomer vakantie zullen we een kaartenactie opzetten. kinderen maken zelf kaarten en verkopen deze. de opbrengst zal ten goede van het schoolplein benut worden. ook zijn we bezig met het krijgen van ondersteuning van de gezonde School.we zijn een kleine school en steun van de west friese uitdaging zullen wij zeer goed kunnen gebruiken!!
Op welke doelgroep(en) richt u zich? op lange termijn de maatschappij zelf. dat is een groot doel maar ik ben er van overtuigd dat grote verandering altijd klein beginnen.op direct en dus kort termijn zullen vooral de kinderen , ouders en leerkrachten van de school , samen met de deelnemers van mogelijk Leekerweide, Reigersdael of een andere instelling de positieve resultaten ervaren.de school zal een plek zijn waar het voor iedereen fijn toeven is.De jeugd heeft de toekomst.
Hoeveel leden/bezoekers heeft u? 137 leerlingen
Andere betrokken organisaties We zijn bezig met het vergrijgen van het keurmerk De gezonde School.Ook heb ik mij gericht tot het Schipholfonds maar daar kunnen we niet bij aansluiten.