Matchgroep
Vraag / Aanbod
Status: open

Onze oude te kleine keuken is nodig aan vervanging toe.

Omschrijving

Wij zoeken:
kennis en expertise op het gebied van vergunning aanvragen bij gemeente, Bisdom en monumentenzorg.
materialen voor de uitbouw van de bestaande keuken.
handjes om deze werkzaamheden uit te voeren.

Match informatie

Aanvraagdatum 27-06-2017
AanvragerStichting Merakel

Extra gegevens

Naam organisatie Stichting Merakel
Missie van de organisatie Stichting Merakel is een ouderinitiatief dat door het bieden van zorg op maat bereikt dat kinderen/jong volwassenen met een (ernstige) verstandelijke en of meervoudige beperking langer thuis kunnen blijven wonen en dat daardoor intramurale zorg kan worden uitgesteld. Door dat de kinderen/jong volwassenen graag naar Merakel komen geeft dit rust en respijt aan hun ouders/verzorgers waardoor zij langer in staat zijn om de speciale vaak zware zorg die hun kind van hen vraagt vol te houden. onze visie is: Om goede zorg te kunnen bieden aan mensen met een verstandelijke beperking die elk op zijn/haar manier uniek is zijn liefde, aandacht, kleinschaligheid, flexibiliteit, respect, professionaliteit kernwoorden. Deze zorg bieden wij het liefst direct aan de cliënt met zo min mogelijk bureaucratie en administratieve processen. . Alleen daar waar het nodig is om kwaliteit en veiligheid te garanderen zijn protocollen en procedures opgesteld.
Vraag onze oude te kleine keuken is nodig aan vervanging toe.
Uw vraag kennis en expertise op het gebied van vergunning aanvragen bij gemeente, Bisdom en monumenetenzorg.materialen voor de uitbouw van de bestaande keuken.handjes om deze werkzaamheden uit te voeren.
Op welke doelgroep(en) richt u zich? Onze doelgroep bestaat uit kinderen en jongeren met een beperking die bij ons logeren, dagbesteding volgen of bij ons wonen.de positieve resultaten zullen onze cliënten zeer zeker ervaren door de ruimere woonkeuken die dan ook voor andere activiteiten veel beter bruikbaar wordt.het eten wat gekookt wordt in deze nieuwe keuken zal er niet beter om smaken, maar de veiligheid en hygiëne, zijn wel een stuk verbeterd.daarnaast willen wij een ergonomische indeling realiseren zodat onze medewerkers arbo technisch verantwoord kunnen werken wat de kans op verzuim vermindert.
Hoeveel leden/bezoekers heeft u? 34 cliënten en 30 medewerkers.
Andere betrokken organisaties wij hebben voor deze actie (nog) geen andere organisaties of fondsen benaderd.qua fondsen zijn er wel tegemoetkomingen voor aanpassingen maar niet voor standaard verbouwingen is onze ervaring.
Heeft u geld nodig om uw doel te realiseren? Denk dan aan crowdfunding. Kijk op www.hetluktons.nl voor meer informatie
Captcha