Matchgroep, Spullenbank
Vraag / Aanbod
Status: gerealiseerd

Materiële hulp in de laatste afrondende fase.

Omschrijving

Middelen en materialen:
– Gevelbelettering.
– 2 flinke plantenbakken + planten bij de entree.
– Fietsenrekken voor ongeveer 30 fietsen.
– Drukwerk lesmateriaal + promotiemateriaal.
– Catering/ consumpties bij de opening medio september.
– Diverse aansluitingen elektra.
– Schoonmaakmaterialen + stofzuiger.

match met Arie Schouten: advies over aanleg grasveld

Match informatie

Aanvraagdatum 21-06-2017
AanvragerEducatief WOII Centrum Medemblik
AanbiederWest Friese Uitdaging

Extra gegevens

Contactgegevens
Naam organisatie Educatief WOII Centrum Medemblik
Missie van de organisatie Waar staan wij voor?Vanuit de dilemma’s en keuzes die invloed hebben gehad op het verloop van de WOII (in de eigen omgeving) willen we leerlingen uit de bovenbouw basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs bewust laten nadenken over de keuzes die ze maken en de gevolgen en verantwoordelijkheden die deze met zich meenemen; op korte termijn maar zeker ook op lange termijn.We willen dit bewustzijn gaan prikkelen door de kinderen vanuit hun heden terug te laten keren naar dit verleden en hen actief te betrekken bij de verschillende dilemma’s en keuzes waar mensen toen voor stonden. Hiervoor hebben we een 9-tal thema/lespakketten gemaakt die de kinderen op school gaan behandelen.(o.a. Radio’s, NSB, Verzet, Jodenvervolging, Hongerwinter.) Hierbij is de belangrijkste doelstelling de algemene kennis van deze thema’s te vergroten en te verdiepen.Als afsluiting van dit project gaat de gehele klas naar het Educatief Centrum waar de bijbehorende lokale WOII verhalen in een zestal activiteiten – passend bij de 9 thema’s - op een interactieve manier onder de aandacht worden gebracht. Het centrum is opgebouwd uit een dorpsplein, met daaromheen diverse authentieke pandjes en materialen die de sfeer uitstralen ten tijde van de jaren 30/40. De belangrijkste doelstelling tijdens dit bezoek is de invloed van de Tweede Wereldoorlog op de eigen woon- en leefomgeving van het kind naar voren te brengen.De kinderen worden geprikkeld om d.m.v. deze kijk- en doe activiteiten op onderzoek uit te gaan waardoor ze betrokken raken bij de lokale verhalen en het waarom van de keuzes die destijds zijn gemaakt.Hierbij willen we meegeven dat keuzes maken van alle tijden is en benadrukken dat een keuze niet per definitie goed of fout is, maar dat er een achterliggend verhaal is waardoor men tot een keuze is gekomen.
Vraag materiële hulp in de laatste afrondende fase.
Uw vraag Middelen en materialen:- Gevelbelettering.- 2 flinke plantenbakken + planten bij de entree.- Fietsenrekken voor ongeveer 30 fietsen.- Graszaad + inzaaien en egaliseren. (400 m2).- Drukwerk lesmateriaal + promotiemateriaal.- Catering/ consumpties bij de opening medio september.- Diverse aansluitingen elektra.- Schoonmaakmaterialen + stofzuiger.
Op welke doelgroep(en) richt u zich? - Educatief WOII Centrum Medemblik- De leerlingen + begeleiders die langskomen- Overige bezoekers
Hoeveel leden/bezoekers heeft u? We zitten in de opstartende fase. Na de zomervakantie gaan we officieel open voor onze doelgroepen.
Andere betrokken organisaties Samenwerking met:- Evenement Operation Medemblik- Stichting 162- Stichting Leven in VrijheidAangeschreven fondsen zijn:- Oranje Fonds- Prins Bernhard Cultuurfonds- Rabobank Coöperatiefonds- Het vFondsInformatiepartners:- Alle Historische verenigingen binnen de gemeente Medemblik- Memorial Museum NijverdalOverige betrokkenen:- particulieren die materialen hebben geschonken/ in bruikleen hebben gegeven.- Financiële donaties (lokale) bedrijven.
Overige opmerkingen Voor meer algemene informatie kunt u terecht op onze Website: http://educatiefwo2centrum.nl/Voor de actuele stand van zaken kunt u terecht op onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/educatiefwo2centrum/
Captcha