Aanvraag indienen bij de Westfriese Uitdaging

Als stichting of vereniging kunt u een aanvraag indienen voor ondersteuning bij maatschappelijke initiatieven in West-Friesland. Dat kan direct via dit formulier.
  • Contactgegevens

  • Wat voor organisatie bent u en wat is uw missie?
  • Wat wilt u aanvragen?

  • Omschrijf uw vraag in één pakkende zin
  • Wat vraagt u aan bij de Westfriese Uitdaging? Specificeer dit in: - middelen en materialen - kennis en expertise - mankracht
  • Wie ervaart de positieve resultaten wanneer uw vraag is uitgevoerd?
  • Heeft u samenwerking gezocht met andere organisaties, fondsen aangeschreven of contact gezocht met bedrijven die u verder kunnen helpen met uw vraag? Zo ja, welke en zo nee, waarom niet?
  • Heeft u geld nodig om uw doel te realiseren? Denk dan aan crowdfunding. Kijk op www.hetluktons.nl voor meer informatie

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.