WAT KAN IK ALS MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIE DOEN?

Als stichting of vereniging kunt u een aanvraag indienen voor ondersteuning bij uw maatschappelijk werk. Bijvoorbeeld een aanvraag in het kader van een speciale avond of project. Of misschien wilt u een aanvraag doen bij één van onze vaste lopende projecten, zoals bijvoorbeeld de Spullenbank.

Soms bent u als maatschappelijke organisatie niet alleen ontvanger, maar kunt u ook aanbieder zijn. Bijvoorbeeld als u aangeboden materiaal door wilt spelen naar andere stichtingen en/of verenigingen. Dat horen wij ook graag van u!

Als maatschappelijke organisatie kunt u uw vraag (of aanbod) tot twee weken voorafgaand aan de Matchgroepbijeenkomsten indienen via het speciale formulier op onze website.

De data van deze Matchgroepbijeenkomsten in 2017 zijn:

  • donderdag 2 maart 2017   (uw aanvraag dient voor 16 februari binnen te zijn)
  • overige data worden nog gepubliceerd