Heddes

Het is onze passie om gebouwen te realiseren waarin mensen zich thuis kunnen voelen, waarin wordt gewerkt, gewoond, geleerd en gerecreëerd maar vooral de ontmoeting tussen mensen centraal staat. Wij geloven dat – ondanks technologische ontwikkelingen, die communicatie en informatieoverdracht tussen mensen steeds makkelijker maken- de behoefte om elkaar te ontmoeten en samen te zijn altijd blijft bestaan.

Afdrukken